Kontaktní formulář pro rodiny

Kontaktní formulář prosím vyplňte v následujících případech

Expirace karty Rodinný pas (obnova)

Pozn. v níže uvedeném formuláři zaškrtněte políčko „Expirace karty“ a vyplňte všechna povinná pole. Pokud došlo ve Vaší rodině od první registrace do projektu ke změně údajů, zaškrtněte zároveň i políčko „Změna údajů“ a do kolonky „sdělení“ napište kterých údajů se změna týká.

Změna údajů

(bydliště, rodinný stav nebo počet členů v rodině apod.)
Pozn. V případě změny údajů vyplňte prosím všechna povinná pole a do kolonky „sdělení“ napište kterých údajů se změna týká.

Ztráta/zničení/odcizení karty Rodinný pas

Pozn. V případě ztráty/zničení nebo odcizení karty vyplňte prosím všechna povinná pole a do kolonky „sdělení“ napište zdali jste kartu ztratili, zničili a nebo Vám byla odcizena. Pokud si nepamatujete původní číslo karty, políčko „číslo karty“ vynechejte.